MİRAÇ KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

Üç ayların ikinci kandili , Miraç kandili 25 Mayıs Pazar günü müslüman aleminde coşkuyla,kutlanacak İnşallah.Şimdiden bütün ziyaretçilerimin kandilini kutluyorum ,Allah hepimize tekrarını göstersin,huzurlu günler nasip etsin..


Kısaca Miraç Kandili nedir, önemi ve anlamı 

Recep ayının 27nci gecesine rastlayan geceye "Mirac gecesi" denir. Mirac mucizesi, hicretten bir buçuk yıl önce, 621 M. yılı başlarında vuku bulmuştur. Bu gecede Hz. Muhammed (s.a.s), Mekkeden Kudüs`e oradan semalara yükseltilerek, melekût âlemini seyretmiş ve Cenab-ı Hak ile aracısız mükâlemede bulunmuştur.
Kuran-ı Kerimde mirac olayına şu şekilde kısaca yer verilir: "Kulu (Muhammedi) gecenin az bir bölümünde kendisine bir kısım âyetlerimizi göstermek için, Mescid-i Haramdan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksaya götüren Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir. İşiten ve gören Odur" (el-İsrâ, 17/1).
Hz. Muhammedin, gecenin az bir bölümünde Mescid-i Haramdan, Mescid-i Aksaya kadar olan yolculuğuna "İsrâ", Mescid-i Aksâdan göklere yükselip, madde âlemini aşmasına da "mirac" denir. İsrâ; gece yolculuğu yapmak, demektir.
Mirac geceşinin önemi, o gecede Cenab-ı Hak`tan getirilen emir, yasak ve haberlerin öneminden gelmektedir. Mirac gecesi getirilen esasları birkaç maddede toplayabiliriz:


1) İslâm`ı saran tehlike çemberinin, etkisini kaybettiği haber veriliyor.


2) Daha önceki dinlerin yürürlükten kaldırıldığı ilân ediliyor.


3) Hz. Muhammedin ilâhi gücün tecelli ettiği Sidretül-Müntehâ`ya yükselmesi, beşer ilminin sürekli ilerleyeceğine delâlet ediyor.


4) İnsanla Rabbı arasında en önemli iletişim aracı olan beş vakit namaz bu gecede farz kılınmıştır.


5) el-Bakara Suresinin son iki âyeti İslâm ümmetine hediye olarak gelmiştir. "Amenerrasûlü" diye başlayan bu âyetlerde önemli akide konuları yanında, son âyette özlü duâ örnekleri verilmektedir.


6) Allaha ortak koşmayan müminlerin bağışlanacağı müjdesi veriliyor.


Alıntıdır. .

Yorumlar

Popüler Yayınlar